Politik

Kvalitetspolicy

Varje år demonteras tusentals fordon. Många är i mycket gott skick eller nästan ny. Jonind AB har utvecklat ett smart sätt att tillhandahålla begagnade originaldelar som är av kvalitet och har funktionalitet och spårbarhet för varje del.

För att kunna erbjuda varor och tjänster av bästa kvalité har vi välutbildade medarbetare med nödvändig kunskap och kompetens inom den senaste tekniken, metoder och system.

Jonind AB bestämmer och demonterar reservdelar till rätt kvalitet. Genom dokumentation och registreringar har vi god översikt på våra varor och tjänster.

Miljöpolicy

Jonind AB arbetar för miljömässig hållbarhet. Begagnade bilar betyder att färre nya bilar måste tillverkas och därmed spara vi på miljön.

I enlighet med gällande lagar, förordningar och avtal i samarbete med berörda myndigheter strävar Jonind AB för att minska miljöpåverkan. Genom att utföra vårt arbete vill vi säkerställa korrekt miljöbehandling, transport av bilar, varor och avfall.

Jonind AB vill öka återanvändningen av reservdelar med specificerad kvalitet genom att demontera på ett miljömässigt säkert sätt så att avfall bortskaffas, delar kan återanvändas och material återvinns.